Taboleiro de anuncios

Documento Expediente Procedemento Categoría Descrición Data de Publicación
CONF. HIDROGRAFICA, AUTORIZACION DE CONSTRUCION E REHABILITACION DE EDIFICIOS EN VALDEMIÑOTOS, ESCUELA PROF. DE HOSTELERIA DEL BAIXO MIÑO, SL Os meus Documentos Outros Anuncios CONF. HIDROGRAFICA, AUTORIZACION DE CONSTRUCION E REHABILITACION DE EDIFICIOS EN VALDEMIÑOTOS, ESCOLA DE HOSTELERIA DEL BAIXO MIÑO, SL 23/11/2017
CRITERIOS PARA A EXPLOTACION DOS SERVIZOS DE TEMPADA E SOLICITUDES DE OCUPACION DO DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE Os meus Documentos Outros Anuncios CRITERIOS PARA A EXPLOTACION DOS SERVIZOS DE TEMPADA E SOLICITUDES DE OCUPACION DO DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE 23/11/2017
COMUNIDADE DE AUGAS DO PICON- CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL 754/2017 PUBLICACIONS TABOLEIRO Anuncios COMUNIDADE DE AUGAS DO PICON- CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA 10/11/2017
27.10.2017 ACTA PROBA PRÁCTICA RISGA 982/2017 Procedimiento Genérico_RRHH Emprego Público ACTA PROBA PRÁCTICA PERSOAL RISGA 27/10/2017
DECRETO 2017-0574 [DECRETO ARQUIVO EXPEDIENTE] 802/2017 CONTRATACIÓN LABORAL INTERINA PARA COBERTURA DE XUBILACIÓNS E BOLSA DE EMPREGO LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS Emprego Público Decreto declarando deserto o procedemento de selección e o arquivo do expediente 27/10/2017
DILIXENCIA CORRECCIÓN DE ERROS ACTA 25.10.2017 802/2017 CONTRATACIÓN LABORAL INTERINA PARA COBERTURA DE XUBILACIÓNS E BOLSA DE EMPREGO LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS Emprego Público DILIXENCIA DE SUBSANACIÓN DE ERRO NA ACTA DE 25.10.2017 27/10/2017
25.10.2017 ANUNCIO BOP 566/2017 SELECCIÓN PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Emprego Público BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO DE SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25/10/2017
25.10.2017 ANUNCIO BOP PEÓNS 645/2017 SELECCIÓN PERSOAL LABORAL FIXO: PEÓNS DE SERVIZOS VARIOS Emprego Público BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL LABORAL FIXO: DÚAS PRAZAS DE PEÓN DE SERVIZOS VARIOS 25/10/2017
DECRETO 2017-0560 [DECRETO LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS, TRIBUNAL E PROBAS] 982/2017 Procedimiento Genérico_RRHH Emprego Público Listaxe definitiva de admitidos, tribunal de selección, baremación e proba persoal subvencionado Risga 23/10/2017
20.10.2017 ACTA CONCURSO DE MÉRITOS 802/2017 CONTRATACIÓN LABORAL INTERINA PARA COBERTURA DE XUBILACIÓNS E BOLSA DE EMPREGO LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS Emprego Público ACTA DO CONCURSO DE MÉRITOS PARA A COBERTURA LABORAL INTERINA DE DÚAS PRAZAS DE PERSOAL DE LIMPEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO 20/10/2017